در حال فراخوانی آگهی های بیشتر ...

آشنایی با شیرهای صنعتی

شير ها ابزاری هستنئد که در صنعت با توجه به مو قعيت و نحوه عمل آنها مورد استفاده قرار می گيرند. مهمترين استفاده آنها قطع يا ايجاد جريان سيال در ...

تاریخ انتشار : 18 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
 شير محدود كننده جريان Chock valve

شير محدود كننده جريان Chock valve

ازاين نوع شير جهت كنترل مقدار جريان استفاده مي گردد كه جريان وقتي به آن مي رسد بستگي به اينكه شير از چه نوع محدود كننده اي باشد كم ...

تاریخ انتشار : 16 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير كنترل Control valve

شير كنترل Control valve

همانطور كه از اسم آن بر مي آيد جهت كنترل جريان سيال درمسيرعبورآن قرار داده مي شود. اين شير به طور اتوماتيك ومعمولا با فشار هوا كار مي كند(در موقع ...

تاریخ انتشار : 16 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير ايمنی Safety valve

شير ايمنی Safety valve

همانطور كه از نام اين شير بر مي آيد جهت ايمن ساختن لوله ها ودستگاههاي داراي فشار بكار مي رود. وداراي انواع واقسام گوناگوني بوده ومي توان گفت كه متنوع ...

تاریخ انتشار : 16 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير پروانه ای Butterfly valve

شير پروانه ای Butterfly valve

يكي ديگر ازانواع شيردستی شير پروانه ای است كه دارای ساختمانی  ساده وبهترين نوع شير براي جريانهای زياد است. بند آورآن به صورت صفحه دايره اي شكل است كه ازبالا ...

تاریخ انتشار : 16 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير يك طرفه كره ای

شير يك طرفه كره ای

اين نوع شيريك طرفه در دونوع كره ای افقی وعمودی وجود دارد. در نوع عمودی مسير جريان مستقيم است واين شير بيشتردرجاهائيكه قطع جريان به صورت فوري لازم باشد بكار ...

تاریخ انتشار : 16 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير يك طرفه پيستونی

شير يك طرفه پيستونی

در شير يك طرفه پيستوني از نظرشكل داخلي شبيه شيرفلكه اي مي باشد كه جريان باعث فشار پيستون به طرف بالا وانتقال جريان شده كه جهت عكس آن پيستون ...

تاریخ انتشار : 15 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير يك طرفه فشاری

شير يك طرفه فشاری

در اين نوع شير يك طرفه جريان سيال باعث بازشدن شير شده و برگشت جريان باعث بسته شدن شير مي گردد.  از انواع شيرهای يك طرفه فشاري مي توان شير يك ...

تاریخ انتشار : 15 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شيريك طرفه لولایی Swing check valve

شيريك طرفه لولایی Swing check valve

اين شير كه مصرف بيشتری دارد دارای بدنه و درپوش مي باشد كه درون آن ديسكی كه ممكن است يكي يا دوتايی باشد بوسيله پين مخصوصی به بدنه لولا ...

تاریخ انتشار : 15 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير ساچمه ای Globe valve

شير ساچمه ای Globe valve

اين نوع شير بخصوص در محل هايی كه لوله هاي مسيرجريان كوچك هستند ولازم است تحت تنظيم وكنترل باشد مورداستفاده قرارمي گيرند.  مسيرحركت سيال درداخل شيربطور تحت تنظيم وكنترل باشد ...

تاریخ انتشار : 15 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير مجرابند(سماوری plug valve)

شير مجرابند(سماوری plug valve)

اين شير برای كنترل مناسب نيست وبايد در حالت بسته ويا كاملاً باز باشد.  ساختمان آن ساده وداراي يك بدنه ويك پلاگ توپي كه در آن سوراخی برای عبور سيال ...

تاریخ انتشار : 15 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شیر توپی BALL VALVE

شیر توپی BALL VALVE

  از نظر كار شيرتوپی كم وبيش مانند شير دروازه اي بوده ليكن به جاي صفحه اي كه در مسير جريان سيال بود، اين عمل بوسيله جسم كروي شكل كه ...

تاریخ انتشار : 14 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
شير دروازه ای Gate Valve

شير دروازه ای Gate Valve

عمل اصلي اين شير در حقيقت قطع کامل ويا ايجاد ارتباط بين دو جريان سيال مي باشد. اين بدان معناست که اين نوع شيرها يا بايستي کاملا بسته و ...

تاریخ انتشار : 14 مرداد 1397 گروه : متفرقه ادامه مطلب
ثبت آگهی
v