• استفاده از بهترین مواد اولیه ی وارداتی خود رنگ که مخصوص تولید لوله های آبیاری قطره ای است
 • نصب همزمان دریپر داخل لوله در اثنای فرآیند تولید
 • بهره گیری از بهترین نوع دریپر های موجود در جهان و جدید ترین فناوری
 • قابل استفاده در مزارع، باغات ، گلخانه ها ، فضاهای سبز عمومی و منازل
 • یک تکه بودن کامل لوله و نبود نیاز به برش های متعدد و در نتیجه صرفه جویی در وقت و هزینه ها 
 • امکان انتخاب فواصل دریپر ها متناسب با نوع محصول 
 • صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
 • افزایش راندمان آبیاری و دست یابی به راندمان بالای 90%
 • امکان انتخاب خطوط طولانی تر با توجه به سطوح داخلی صاف و صیقلی
 • توزیع یکنواخت آب حتی با تغییرات فشار آب
 • به حداقل رسانیدن امکان انسدادبا توجه به طراحی مبتکرانه دریپر ها 
 • حذف هزینه های دفع علف های هرز
 • جلوگیری از خروج مواد غذایی از خاک در اثر آبیاری بی رویه

توجه : استفاده از فیلتر های مناسب و کارآمد موجب افزایش عمر مفید ، توزیع بهترآب و کاستن از هزینه های آتی است .