لوله های پلی اتیلن کروگیت فاضلابی با یک جداره داخلی صاف و یک جداره خارجی شیاردار که دارای طراحی خاص بوده و سبب افزایش تحمل فشار و بارهای وارده ناشی از ترافیک و وزن بار بالای لوله می گردد .

سطح داخلی صاف لوله ها اصطکاک داخلی را کاهش داده و متوسط جریان مناسبی را فراهم می آورد و از ته نشین شدن رسوبات در لوله جلوگیری می کند .

مواد پلی اتیلن عاری از مواد سمی بوده و درجه حرارت تا 80 درجه سانتی گراد را تحمل میکند و با توجه به شکل مولکولی خاصی در فرآیند تولید لوله ایجاد می شود با اعمال نیرو و دفرمه شدن آن ، بعد از حذف نیرو لوله به شکل اولیه خود برمی گردد. لذا بعد از نصب لوله در ترانشه خمش لوله در طول مدت زمان کاهش می یابد بطوری که 80% کل خمش لوله بر اثر اعمال نیرو در همان 30 روز اول نصب لوله پدیدار می شود . بنابراین لوله های کروگیت در زیر بار وارده تا 7% اجازه تغییر شکل را دارا می باشند .