سیستم آبیاری قطره ای چیست؟

یکی از راههای مقابله با کمبود آب در بخش کشاورزی کشور استفاده از سیستم آبیاری قطره ای می باشد. آبیاری قطره ای و اتصالات مورد استفاده در سیستم آبیاری قطره ای به گونه ای طراحی شده اند که آب به صورت قطره ای در سطح و یا زیر خاک پخش می گردد. البته با توجه به نوع اتصالات مورد استفاده در سیستم آبیاری قطره ای آب به صورت قطرات مجزا، پیوسته، جریان باریک و اسپری ریز از طریق قطره چکان هایی که در طول مسیر لوله وجود دارد، انجام می‌گیرد. آبیاری قطره ای از شکل های مختلفی تشکیل شده است. در آبیاری قطره ای آب از یک شبکه کم فشار به صورت یک الگوی از قبل تعیین شده پخش می گردد.

 

آبیاری قطره ای

 

انواع سیستم آبیاری قطره ای

اتصالات مورد استفاده در سیستم آبیاری قطره ای برای انواع مدل های آبیاری قطره ای متفاوت است. می توان آبیاری قطره ای را به دسه های زیر تقسیم نمود:

  • آبیاری اسپری
  • آبیاری دریپ
  • آبیاری زیر بستری
  • آبیاری فواره ای(آبپاش)

 

در آبیاری اسپری آب به صورت اسپری یا مه پاش بر سطح خاک پخش می شود. در این روش هوا نقش مهمی در پخش دارد. در آبیاری فواره ای پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان باریک یا فوارهبا سرعت بیشتر از دریپ صورت می گیرد. آبیاری زیر بستری، آب در زیر سطح خاک با کمک قطره چکان هایی در طور مسیر لوله انجام می گیرد.

 

 

انواع آبیاری قطره ای

 

 

معرفی اتصالات مورد استفاده در سیستم آبیاری قطره ای

سیستم آبیاری قطره ای دارای بخش های مختلفی می باشد مانند بخش پمپاژ آب که خود شامل مجموعه ای از بخش های متنوع است. یکی از بخش های مهم در راه اندازی سیستم آبیاری قطره ای، اتصالات مورد استفاده در سیستم آبیاری قطره ای می باشد. به عنوان مثال لوله های رابط که از جنس پلی اتیلن می باشند. این لوله ها در عمق مناسبی از خاک قرار می گیرند و آب را از لوله های اصلی یا نیمه اصلی می گیرند و در سطح خاک پخش می کنند. یکی دیگر از اتصالات بست ها می باشند که آنها نیز نوعی اتصال پلی اتیلنی می باشند که لوله فرعی را به لوله رابط وصل می‌کند و بست انتهایی لوله را می بندد. لوله های فرعی نیز از جنس پلی اتیلن است که قطره چکان ها در محل مناسبی روی آن نصب می گردد. گاهی مواقع به جای قطره چکان در لوله های فرعی سوراخ هایی تعبیه می شود یا از ماده متخللی در تولید لوله استفاده می کنند که کار قطره چکان را انجام می دهد.