آبیاری قطره ای چیست؟

آبیاری قطره ای یکی از روش های جدید آبیاری است که آب به کمک تجهیزاتی مانند لوله به نزدیک بوته یا درخت انتقال می یابد و بوسیله انشعاب هایی مانند قطره چکان (دریپر) به صورت محدود و تنظیم شده (مثلا ۸ لیتر در ساعت) از آن خارج میشود. با کمک گرفتن از دستگاه هایی مثل تایمر، پمپ، فیلتر، انژکتور کود و… میتوان کارایی این سامانه ها را بالاتر برد. این گونه تجهیزات معمولا در ابتدای خط لوله اصلی نصب و استفاده می شوند. سبزیجات و حبوبات را می توان با این روش به خوبی آبیاری کرد. استفاده روز افزون از این روش آبیاری در  باغ ها نشان میدهد که مزایای این روش آبیاری از معایب آن بسیار بیشتر است. کلیه موارد گفته شده در این صفحه با مقوله آبیاری قطره ای در منزل تفاوت دارد.

اتصالات مورد استفاده در سیستم آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاک به صورت قطرات مجزا ، پیوسته ، جریان باریک یا اسپری ریز از طریق قطره چکان ها یی که در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای دارای روشهای متعددی است مانند آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستری ، آبیاری فواره ای و آبیاری اسپری است .

 

 

Image result for ‫آبیاری قطره ای‬‎

 

انواع سیستم های آبیاری قطره ای

آبیاری اسپری :
پخش آب بوسیله یک اسپری یا مه پاش کوچک بر سطح خاک به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیکه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاک عامل اصلی محسوب می گردد .
آبیاری فواره ای ( بابلر ) :
پخش آب بر سطح خاک به صورت جریان با ریک یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً کمتر از 1 گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود . دبی قطره چکان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاک بیشتر است و ایجاد یک حوضچه برای نگهداری یا کنترل پخش آب ضروری می باشد .
آبیاری زیر بستری :
پخش آهسته آب در زیر سطح خاک از قطره چکانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول که در آن ناحیه ریشه گیاه با کنترل سطح ایستابی آبیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .
آبیاری دریپ :
پخش آهسته آب برسطح خاک به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریک از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریکل ( قطره ای ) مترادف یکدیگر به کار می روند .