1.منهول های پلی اتیلن خاص: به منظور پروژه های ویژه نظیر طرح های جمع آوری فاضلاب صنعتی یا آب های سطحی طراحی و ساخته می شوند،این منهول ها یا حوضچه های پلی اتیلنی از 200 تا 2400 میلیمتر قطر دارند و به ارتفاع حداکثر 12 متر طبق نقشه های مشاورین منحربالفرد بوده و قابل ساخت هستند.

نصب منهول
نحوه ساخت منهول پلی اتیلن و مزایای منهول پلی اتیلن(کلیک کنید)

2.منهول پلی اتیلن جانبی: در این نوع منهول ها لوله های ورودی و خروجی با توجه به اینکه قطرشان از قطر خود منهول بیشتر است، بخشی از لوله (معمولا نصف) در منهول پلی اتیلن و نصف دیگر در خارج از منهول قرار میگیرد.

3.منهول معمولی:منهول پلی اتیلن که لوله های ورودی و خروجی آنها در مرکز منهول قرار دارند.

ضخامت دیواره بسته به نوع خاک و میزان فشار هیدرواستاتیکی متغیر بوده ولی کمتر از 30 میلیمتر تولید نمی شود.

همانطور که در مقالات قبلی نیز بیان شد کف منهول ها از ورق دوجداره پلی اتیلن استفاده می شود و روی قسمت فوقانی منهول پلی اتیلن از دال بتنی به منظور توزیع یکنواخت بار ترافیکی استفاده می شود، و در نهایت دریچه کامپوزیت منهول و یا دریچه چدنی به کار گرفته می شود.

محل قرارگیری منهول باید حداقل 10 تا 15 سانتی متر با ماسه نرم ریگلاژ شده و یا از بتن مگر استفاده گردد.

اطراف منهول را بعد از قرارگیری مناسب و نصب انشعابات توسط خاک مخلوط پر کرده و می کوبیم و در صورت نیاز شفته و بتن مگر روی آن میریزیم و محل قرارگیری را فیکس می کنیم.

در صورت نیاز به جمع آوری آب های سطحی ،امکان ساخت حوضچه پلی اتیلنی به راحتی میسر است.

مواد اولیه منهول های پلی اتیلن اسپیرال بر پایه EX3 , EX5  از دو نوع PE80 و PE100  بوده که بیشترین سازگاری را با لوله های انشعابی دارد و ریسک نشتی را به شدت پایین می آورد.