رایج ترین روشی که برای اتصال لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد ، فرآیند جوشکاری سر به سر است . تصویر شماتیک این اتصال در شکل زیر مشاهده می شود .

 

 

 

این شیوه ، روشی اقتصادی برای ایجاد یک اتصال پایدار و با استحکام به شمار می رود . با استفاده از تجهیزات مناسب و بهره گیری از اپراتور های آموزش دیده ، امکان برقراری اتصال سر به سر با کیفیت بالا وجود دارد . عملیات جوشکاری سربه سر در شش مرحله انجام می گیرد :

1-آماده سازی

2-صاف کردن سطوح اتصال توسط رنده

3- هم راستا نمودن دو انتهای لوله

4-اعمال حرارت به لبه لوله ها توسط اطوی حرارتی

5-اعمال فشار کافی برای امتزاج سطوح خمیری شده با یکدیگر

6- حفظ فشار وارده تا هنگام خنک شدن جوش