اتصال لوله پلی اتیلن به منهول

الاستیسیته حرارتی پلی‌ اتیلن موجب تغییر طول لوله پلی اتیلن می‌شود؛ به مقدار 1 اینچ در هر 100 فوت به ازای هر ºF 10 تغییر دما. بنابراین توصیه می‌شود در آب و هوای خیلی گرم یا خیلی سرد که تفاوت زیادی بین دمای خاک در عمق و دمای هوای آزاد وجود دارد، قبل از اتصال لوله پلی اتیلن به آن‌ها به مدت 12 تا 24 ساعت فرصت آسایش بدهید.

همچنین در مواقعی که لوله پلی اتیلن به اندازه بخش قابل توجهی از بار کششی مجاز خود مورد کشیده شدن قرار گرفته است، دادن فرصت آسایش به لوله پلی اتیلن پیش از اتصال آن به لوله‌ها، اتصالات منهول‌ پلی اتیلن و انشعابات جانبی دیگر اقدامی بسیار مفید است.

این اقدام به لوله اجازه می‌دهد هر گونه کشیدگی ایجاد شده در حین انجام لوله ترکانی را بازیابی کند. جزئیات دستورالعمل‌های اتصال لوله‌ پلی‌اتیلن در مقالات بعدی شرکت آبانگاه صنعت باران در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

در اکثر کاربردهای لوله پلی اتیلن ترکانی، خط لوله فاضلاب و منهول پلی اتیلن منتهی به آن، قدیمی و مستهلک هستند. در بسیاری از موارد، جایگزینی منهول‌های قدیمی مستهلک شده و استفاده از محل آن‌ها به عنوان محورهای درج و کشش در اجراهای طولانی، صرفه اقتصادی دارد.

در مواقعی که منهولهای فعلی با منهولهای جدید جایگزین می‌شوند، اتصال آن‌ها به لوله پلی‌ اتیلن را می‌توان با استفاده از رابط‌های منهولی لاستیکی انعطاف‌پذیری که به آن‌ها چکمه گفته می‌شود، برقرار ساخت. از یک بست لوله برای سفت کردن چکمه دور لوله پلی‌ اتیلن، چنانکه در شکل  نشان داده شده است، استفاده می‌شود.

 

اتصال لوله به منهول

 

(برای مطلب منهول پلی اتیلن کیلیک کنید)

منهول های قدیمی تر

در صورتیکه منهولی قدیمی در شرایطی منطقی بسر می‌برد، استفاده از آن بعد از لوله ترکانی، اقدامی اقتصادی است، در این صورت خاکریز منهولبرداشته شده و گذرگاه لوله به منظور عبور سرَی ترکاننده از درون آن، اندکی گشاد می‌شود. می‌توان از ملات های یورتان یا اوکوم (کنف) منبسط شونده برای ایجاد عایق بین گدرگاه خروجی لوله و لوله پلی‌اتیلن، بگونه‌ای که در شکل نشان داده شده است، استفاده نمود. فشار باعث می‌شود حرکت لوله امکان پذیر باشد.

نحوه اتصال لوله پلی اتیلن به منهول
نحوه اتصال

معمولاً با انجام لوله ترکانی، ورودی و خروجی منهول آسیب می‌بینند و ورودی و خروجی حاصله، دیگر گِرد نیستند. برای ترمیم این آسیب دیدگی از یک نوع ملات سیمانی پلیمری که کاهش حجم آن پس از سف شدن کم است، استفاده می‌گردد.

برای دستیابی به عایق بندی خوب به لوله پلی‌اتیلن، از اتصالات PVC ویژه‌ای که دارای یک سر مادگی بوده و روی سطح بیرونی آن‌ها ماسه اندود شده است ، استفاده می‌شود.

ملات مذکور با منهول و سطح زبر ماسه اندود شده اتصال PVC پیوند خورده و عایق بندی خوبی به دست می‌دهد. وجود گسکت بین اتصال PVC و لوله پلی‌اتیلن به لوله پلی‌اتیلن اجازه می‌دهد در صورت وقوع انبساط یا انقباض، حرکت کند. برای استفاده از اتصالات PVC، لوله‌های پلی‌اتیلن با مقدار SDR کمتر از 21 مورد نیازند.

الیاف طناب که قیراندود می کنند و در لوله‌کشی و غیره برای درزگیری به کار می برند، درزگیر.