فرآیند جوشکاری ذوبی سر به سر

جوشکاری ذوبی سر به سر یکی از رایج ترین و البته جدید ترین نوع فرآیند جوشکاری به حساب می آید. بیشترین کاربرد این نوع جوشکاری، جوش دادن لوله های از جنس پلیمری پلی اتیلن می باشد. البته جوشکاری ذوبی سر به سر کاربرد های دیگری نیز دارد. به عنوان مثال جوش دادن میل گردها با استفاده از گاز استیلن، یکی دیگر از کاربردهای این نوع جوشکاری می باشد.

جوشکاری ذوبی سر به سر همانند تمام روش های دیگر جوشکاری تحت نظارت شرکت های بازرسی جوش انجام می شود. این کار به این علت انجام می شود که تمامی اصول استاندارد مربوط به این نوع جوشکاری رعایت گردد. این نوع جوشکاری یک اتصال با استحکام بالا و با عمر مفید بسیار طولانی است. با استفاده از تجهیزاتی که نیاز می باشد، برای این که اتصال در این شیوۀ جوشکاری با بالاترین کیفیت ممکن ایجاد شود باید نکاتی رعایت گردد. اما اگر بخواهیم این جوشکاری را توضیح دهیم، شاید نیاز به نوشتن یک کتاب باشد. ولی سعی می کنیم به طور خلاصه مهم ترین موارد مربوط به این جوشکاری را به شما توضیح دهیم.

مراحل اجرای جوشکاری ذوبی سر به سر

جوشکاری ذوبی سر به سر، همانند هر فرآیندی، دارای مراحل خاص مربوط به خود می باشد. مراحل اجرای جوشکاری ذوبی سر به سر عبارت هستند از:

1.آماده سازی؛ شامل تمیز کردن دو سر میل گرد ها یا لوله ها، چربی زدایی و پولیش اولیه می باشد.

2.رنده کردن دو سر میل گرد یا لوله جهت صاف کردن سطوح اتصال

3.سر به سر نمودن دو انتهای میل گرد یا لوله؛ جهت این که دو میله یا لوله هم راستا باشند. این مورد بسیار مهم است. چرا که اگر کوچک ترین انحرافی با کوچک ترین زاویه ای دو سر لوله یا میل گرد ایجاد شود، ممکن به راحتی تبدیل به یک نقطۀ تمرکز تنش تبدیل شده و به شکست منجر شود.

4. حرارت دهی به دو سر میل گرد یا لوله که این حرارت دهی توسط یک اتوی حرارتی ایجاد می شود.

5. اعمال کردن فشار بهینه برای این که دو سر میله یا لوله کاملاً به هم پیوند بخورند.

6.نگه داشتن فشار اعمالی تا زمانی که جوش خنک گردد.

اگر مراحل فوق به دقت رعایت شود و همچنین الزامات استانداردهای بین المللی نیز لحاظ شود، این جوشکاری ذوبی سر به سر مطلوب ترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جوشکاری ذوبی سر به سر