کیفیت یک اتصال ، صرف نظر از نوع فرآیند جوشکاری ، مستقیماً به سه عامل اساسی درجه حرارت ذوب ، مدت زمان ذوب و نحوه انجام فرآیند جوشکاری بستگی دارد .

فرآیندهای سنتی جوشکاری حرارتی در الکتروفیوژن از جمله روش های ذوبی سر به سر ، زینی و سوکتی ، تا حد بسیار زیادی به نحوه عملکرد اپراتور وابسته است . در این فرآیند ها ، دانش و مهارت اپراتور ، نقشی تعیین کننده در کیفیت و سلامت اتصال دارد .

در حالی که فرآیند الکتروفیوژن ، متغیر های اصلی و تاثیر گذار بر کیفیت جوش ، به صورت خودکار تنظیم و کنترل می شوند . از این رو وابستگی کیفیت اتصال به طرز عملکرد اپراتور ، به شکل قابل ملاحظه ای کاهش می یابد .این موضوع ، از عمده ترین مزایای روش الکتروفیوژن نسبت به سایر فرآیند های سنتی است .

همچنین ، استحکام جوش الکتروفیوژن ، به مراتب بیشتر از اتصال ایجاد شده توسط سایر روش ها است .

 

 

Related image

 

 

برخی دیگر از مزایای فرآیند جوشکاری الکتروفیوژن اشاره شده است :

  • فرآیند الکتروفیوژن ساده تر از سایر روش های ذوبی است و نحوه کار با تجهیزات آن نیز آسان تر است .
  • سرعت اجرای فرآیند الکتروفیوژن ، هم در مرحله نصب و هم در هنگام تعمیرات ، در مقایسه با سایر روش ها بالا تر است .
  • به سادگی امکان اتصال لوله های پلی اتیلن غیر مشابه وجود دارد .
  • فرآیند الکتروفیوژن تحت تاثیر تغییرات دمایی و شرایط محیطی نیست .
  • به دلیل عدم وجود گرده داخلی جوش ، جریان سیال دچار انسداد نمی شود .
  • وجود پردازش گر در جعبه کنترل ، باعث کاهش خطاهای فردی می شود ، زیرا متغیر های اصلی ذوب به صورت خودکار اعمال می گردد .