شير ها ابزاری هستنئد که در صنعت با توجه به مو قعيت و نحوه عمل آنها مورد استفاده قرار می گيرند.

مهمترين استفاده آنها قطع يا ايجاد جريان سيال در درون لوله می باشد يک شير ايده ال آن است که سيال را با کمترين مقاومت و ايجاد کمترين افت فشار از خود عبور دهد و به بيان ديگر در وقت لازم از عبور سيال به هر صورت از داخل خود جلوگيری کند گاهی اوقات برای تنظيم جريان سيال نيز مورد استفاده قرار می گيرند که اين عمل با تغيير مسير حرکت و با اطجاد اندکی مقاومت صورت می پذيرد در برخی مواقع نوع بخصوصی از شير ها که به طور اتو ماتيِک باز و بسته می شوند و از بروز اتفاقات جلوگيری می کنند در صنعت بکار می روند .

شير ها انواع مختلف و موارد استفاده متنوعی دارند که در اين بخش به معرفی آنها و نحوه کارکرد آنها و همچنين تعمير و نگهداری آنها می پردازيم اميد است که اين جزوه بتواند کاربرد شير ها و انواع آنها را به خوبی معرفی کرده و راهگشای مشکلات موجود در خصوص تعمير و نگهداری شيرها باشد لازم به ذکر است توانسته ايم حتی المقدور شيرهايی را که مورد استفاده بيشتری دارند در اين جزوه جمع آوری نموده و خدمت شما عزيزان ارائه دهيم