تولید کننده گان بسیاری هستند که دستگاه جوشهایی را تولید میکنند که لوله های پلی اتیلن و اتصالات را به یکدیگر جوش میدهند. مصرف کننده گان باید به توصیه های تولید کنندگان در رابطه با نحوه ی بکارگیری و نگهداری دستگاه توجه لازم را داشته باشند.

در جوشکاری بات فیوژن لوله هایی که دارای ضخامت دیواره ای و قطر بیرونی یکسان هستند بصورت لب به لب به هم جوش داده میشوند. برای مثال لوله ای که ابعاد ان 9 است را نمیتوان از طریق جوش لب به لب با لوله ای که ابعاد ان 11 است جوش داد.

هر دو لوله باید دارای قطر و ضخامت یکسانی باشند. روتنگران برای تمام دستگاههای بات فیوژن دمای 204 درجه سانتیگراد تا 232 درجه سانتیگراد را جهت سطح هیتر پیشنهاد میکند.
درجه حرارت سطح هیتر باید بطور روزانه چک شود و برای این امر باید از یک پارامتر استفاده کنید. ناحیه ای که لوله با سطح تماس پیدا میکند باید در حدود حداقل و حداکثر درجه حرارت تجویز شده باشد. حداکثر اختلاف دما بین دو نقطه نباید از 6.66 - درجه سانتیگراد در لوله های سایز 18 اینچ و سایزهای پایین تر بیشتر باشد و حداکثر اختلاف دما بین دو نقطه برای سایزهای بالاتر نباید از 2 درجه سانتیگراد بیشتر باشد.

در این مورد میتوانید از مشاوران فروشنده ی دستگاه خود بهره گیرید. شما میتوانید برای تمیز کردن لوله ها از یک دستمال نخی تمیز و البته خشک استفاده کنید. سطح ابزار هیتر باید هر روز بازرسی شود تا در صورت اسیب دیدن جایگزین شود. وقتی که سطوح گرم شده را به هم میچسبانیم، نیرویی که برای جوش لوله ها لازم است در واقع نیرویی است که لبه لوله ها را رول میکند و یا برمیگرداند.  همین فشار سطحی برای تمام سایز لوله ها و تمامی دستگاههای بات فیوژن استفاده میشود.
فشاری که برای جوش فیوژنی لوله لازم است برای هر لوله به نسبت قطر بیرونی لوله و دستگاه جوشکاری محاسبه میشود. فشار سطحی، سطح جوشکاری، سایز سیلندر ماشین و فشار دراگ داخلی جهت محاسبه ی فشار گژ دستگاه بکار میروند.فشار دراگ باید به فشار جوشکاری محاسبه شده دستگاه اضافه شود.

 توجه داشته باشید که فشار سطحی و تنظیمات گژ فشار جوشکاری یکی نیستند و با هم فرق دارند.