جدول مشخصات جوشکاری لوله های PN 16 پلی اتیلن به شرح زیر می باشد :

 

لوله های پلی اتیلن به دلیل نداشتن حلال باید به یکدیگر جوش داده شوند.

بدین منظور جداولی طراحی شده است تا کاربران بدانند که هر کدام از لوله های پلی اتیلن را چگونه به یکدیگر جوش بدهند.

هر کدام از لوله های پلی اتیلن بسته به فشار کاری (اتمسفر) ، قطر لوله (OD) و ضخامت (SDR) داای نقطه جوش متفاوتی می باشند.

آشنایی با مفاهیمی مانند عرض قسمت برگشته حرارتی (K) ، نیروی زمان حرارت دهی (Kn) ، زمان حرارت دهی (Sec) ، ماکزیمم زمان برداشت هیتر (Sec) ، ماکزیمم زمان رسیدن به فشار مورد نیاز ، حداقل زمان حرارت دهی ، حداقل زمان سرد کردن ، حداقل عرض لبه برگشته و حداکثر عرض لبه برگشته برای جوشکاری لوله پلی اتیلن الزامی است.

 

 

 

 

 

دانلود فایل :

http://uupload.ir/files/zjd8_1.jpeg

http://uupload.ir/files/uhl_2.jpeg