خوردگی در لوله‌های چدنی به کار رفته در سیستم لوله کشی نیروگاه‌های هسته‌ای به علت طول عمر آنها به سرعت تبدیل شده است به عنوان یک نگرانی ایمنی و هزینه‌ای بسیار بالا در عملیات جایگزینی آنها. احتیاجی به ذکر نیست که احتیاج به یک آینده‌ نگری برای تاسیسات هسته‌ای که در حال ساخت هستند و مقاوم سازی سازه‌های قدیم وجود که این امر تضمین کننده امنیت نسل آینده است.