سرعت جریان

سرعت جریان در لوله پلی اتیلن به جزئیات مشخصات فنی سیستم بستگی دارد. در سیستم‌های آبی که با فشاری برابر با درجه بندی فشاران در حال کار هستند، سرعت محدود به مجوزهای الزامات نوسان فشار است. جدول A3-1 را ملاحظه کنید. در جاهایی که اثر نوسانات فشاری کاهش یافته است، می‌توان از سرعت‌های بالاتری استفاده نمود و در سیستم‌هایی مانند جریان گرانشی که امکان نوسانات فشاری وجود ندارد، سرعت‌هایی تا 25 فوت بر ثانیه هم قابل قبول هستند.

سرعت جریان در لوله پلی اتیلن
ممکن است ظرفیت پمپ‌ها یا هِد فشار ارتفاعی که صرف غلبه بر افت فشار ناشی از اصطکاک و به مقصد رسانیدن جریان با فشار مورد نظر می‌شود، باعث محدود شدن سرعت جریان گردد. لوله‌های پلی‌اتیلن با جریان آب دچار فرسایش نمی‌شوند. در جریانات دوغاب مایع، باید حداقل سرعت بحرانی را جهت حفظ تلاطم جریان و نگهداشتن ذرات در حالت معلق در دوغاب، رعایت نمود.

جریان گرانشی مایعات با سرعتی بالاتر از 2 فوت در ثانیه (6/0 متر بر ثانیه) می‌تواند باعث جلوگیری یا کاهش ته نشینی ذرات جامد در خطوط فاضلاب شود. درحالتی که کل لوله پر از جریان است، همان سرعت‌هایی که در خطوط لوله تحت فشار اعمال می‌شود، بر خطوط لوله جریان گرانشی نیز اعمال می‌گردد.

سرعت جریان در لوله پلی اتیلن در خطوط انتقال گازهای تراکم پذیر، محدود است. جریان گازهای تراکم پذیر در لوله‌های پلی‌اتیلن اغلب یا آرام است و یا در محدوده گذار. امکان برقراری جریانات کاملاً متلاطم در خطوط لوله کوتاه وجود دارد، ولی این امکان در فواصل انتقال طولانی و خطوط توزیع بسیار کم است، زیرا درجه بندی فشار لوله‌های پلی‌اتیلن به خودی خود ظرفیت جریان و متعاقباً سرعت جریان را کاهش می‌دهد.

وضعیت سطح لوله، پیرشدگی[1]

در بیشتر سیستم‌های لوله‌کشی، کهنگی باعث افزایش زبری سطح لوله می‌شود. این موضوع باعث افزایش مقاومت در برابر جریان و کاهش سرعت جریان در لوله پلی اتیلن می‌گردد. لوله‌های پلی‌اتیلن در برابر آثار متداول کهنگی مقاوم هستند، زیرا پلی‌اتیلن زنگ نمی‌زند، فاسد نمی‌شود، خورده نمی‌شود، تبله[2] نمی‌کند و محیط مناسبی برای رشد بیولوژیک مهیا نمی‌کند و در برابر چسبدگی رسوبات و فلس جانوران مقاوم است. در برخی موارد، جریان‌هایی با سرعت متوسط برای جلوگیری از ته نشینی کافی هستند و در جریان‌های کم سرعت هم با استفاده از یک جریان پر سرعت ناگهانی می‌توان به حذف رسوبات و ته نشست‌ها کمک کرد. در نتیجه با گذشت زمان و کهنگی خط لوله، ظرفیت‌های مورد نظر، در طراحی اولیه خطوط لوله (تحت فشار یا گرانشی) همچنان حفظ می‌شود.

در صورت نیاز به تمیز کاری خطوط لوله جریان گرانشی کم سرعت، می‌توان ازتمیزکاری با استفاده از جت آب و یا راندن یک توپک «نرم» (فوم پلاستیکی) به داخل خط لوله، بطور موثری عملیات تمیزکاری را به انجام رسانید. روش‌های تمیزکاری سطلی[3]، سیمی[4] و یا خراشنده[5] به لوله پلی‌اتیلن آسیب می‌زنند و نباید مورد استفاده قرار بگیرند.

[1] Aging

[2] Tuberculate

[3] Bucket Cleaning Method

[4] Wier-type Cleaning Method

[5] Scraper-type Cleaning Method